sobota, 4 października 2008

ZIARNKO

Uśmiechem darzysz nas wszystkich
Radujesz cieszysz i siejesz miłość
Sama sobie dobierasz przyjaciół
Gdyż oni są odbiciem twoich potrzeb
Które trzeba zasiać i podlewać do zebrania plonów
Uprawiaj mnie więc
Bo szczęściem jest mieć swój cel z Tobą
dla wszystkich ziarenek świata